1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, atît în ceea ce priveşte cuantumul acestora, cât şi modalităţile şi esalonarile de plată şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentării clientului.

Consultanţa juridică este gratuită atunci când aceasta este urmată de un proces sau o alta activitate desfasurată de catre avocat în interesul clientului sau, urmând ca onorariul platit pentru consultanţă să fie dedus intregal din onorariul cuvenit pentru serviciul avocaţial prestat.

Modalitatea de stabilire a onorariului este nuanţată în funcţie de tipul de client, persoană fizică sau persoană juridică, rezultând:

1. Politica de onorarii pentru persoane fizice:

Onorariile vor fi stabilite în raport de:

 •  dificultatea, amploarea sau durata cazului;
 •  timpul şi volumul de munca necesare pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
 •  situaţia financiară a clientului;
 •  natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 •  constrângerile de timp în care avocatul este obligat de imprejurarile cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

2. Politica de onorarii pentru persoane juridice:

La stabilirea onorariilor pentru persoane juridice se va avea în vedere, pe langă principiile enunţate mai sus, posibilitatea de a dezvolta modalitatile de plată a onorariilor sub diferite aspecte cum ar fi:

 •  onorarii orare;
 •  onorarii fixe (forfetare);
 •  onorarii de succes;
 •  onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) şi c).

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le presteaza clientului.

Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.

Avocatul poate să primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetara.

Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat.

Onorariul de succes  constă într-o sumă fixă sau variabila stabilită pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreuna cu onorariul orar sau fix.