1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

DREPTUL MUNCII

Cabinetul avocatului oferă:

  • Asistenţa şi consultanţa juridică privind diverse aspecte ale relaţiilor contractuale de muncă;
  • Redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor;
  • Asistenţa în negocierea contractelor de munca;
  • Redactarea descrierii postului, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a regulamentelor de ordine interioară;
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în elaborarea şi redactarea contractelor de muncă, a clauzelor de exclusivitate, de calificare profesională, de mobilitate, de confidenţialitate;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente în soluţionarea litigiilor de muncă;
  • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărîrilor judecătoreşti.