1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

DREPTUL CIVIL

Cabinetul avocatului oferă:

  • Consultanţă juridică privind aspecte de drept civil;
  • Redactarea notificărilor, cererilor de chemare în judecată, tranzacţiilor, contractelor;
  • Consultanţa şi asistenţa în desfăşurarea tranzacţiilor imobiliare, verificarea veridicităţii şi temeiniciei titlurilor de proprietate, a eventualelor dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau a eventualelor garanţii imobiliare instituite (ipoteca, servitute);
  • Asistenţa şi reprezentare în acţiunile avînd ca obiect redobandirea dreptului de proprietate, prescripţia achizitivă, uzufructul, acţiunile posesorii, anularea diverselor tipuri de documente, rezilierea contractelor;
  • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotâririlor judecătoreşti;
  • Atestarea conţinutului, datei şi identităţii părţilor semnatare ale unui document.