1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

Cabinetul avocatului oferă:

  • Consultanţă juridică în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale;
  • Asistenţa juridică şi reprezentare în elaborarea şi redactarea contractelor, acordurilor, notificarilor, cererilor de chemare în judecată;
  • Efectuarea diligenţelor necesare înregistrarii mărcilor şi invenţiilor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza concilierii prealabile;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea litigiilor privind dreptul de proprietate intelectuală;
  • Legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărîrilor judecătoreşti.